Najniza izmjerena temperatura: -11.5°C
Najvisa izmjerena temperatura: 48°C